• Baner

    windy osobowe, towarowe, schody ruchome, remonty, modernizacje

ikona pogotowie mini

 

Konserwacja wind ma na celu zapobieganie awariom i zwiększenie okresu użytkowania urządzeń. Wybór odpowiedniej firmy serwisującej zmniejszy ilość przestojów dźwigu jak i wysokość kosztów konserwacji oraz nieprzewidzianych napraw urządzeń.  Serwis wind zawiera kontrolę parametrów wszystkich podzespołów i ich funkcji, regulację lub wymianę zużytych części, a także czyszczenia i zabezpieczanie przed korozją.

Mając na uwadze ponad 25-letni czas pracy wind, zapewniamy niskie koszty eksploatacji i nieograniczony dostęp do części zamiennych oraz sprzętu diagnostycznego (testery).

Nasza firma prowadzi serwis konserwacyjny urządzeń produkcji polskiej i zagranicznej (również serwis wind Kone, Otis, Thyssen) w ramach, którego prowadzimy następujące działania:

okresowe przeglądy i regulacje dźwigów zgodne z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcją producenta dźwigów, bieżące naprawy i wymiany zużytych podzespołów, okresowe badanie stanu izolacji instalacji elektrycznej (pomiary elektryczne), pogotowie dźwigowe czynne całodobowo, doradztwo w zakresie modernizacji urządzeń, działania profilaktyczne, regulacje i smarowanie elementów mechanicznych, przygotowanie dźwigu i udział w okresowych rewizjach UDT.

Nasza załoga to kilkunastu doświadczonych konserwatorów, posiadając wszelkie niezbędne uprawnienia UDT. Nadzór nad wykonywanymi pracami sprawują specjaliści z zakresu Automatyki i Robotyki oraz Budowy Maszyn, Transportu Pionowego.

Zapewniamy usługi serwisowe na terenie dwóch województw: małopolski, śląska.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

 

Back to top